Thursday, November 7, 2013

LÁ CỜ HỒNG THẬP TỰ  Có một ấn tượng ghi khắc trong tâm hồn và trí nhớ tôi khi tôi còn là thiếu niên mà vẫn chưa nhạt nhoà sau rất nhiều năm tháng. Đó là tiếng còi hụ và vận tốc vô cùng nhanh chóng của xe cứu thương Hồng thập tự, đang giành đường để chạy nhanh tải bệnh nhân đang gặp tình trạng nguy kịch. Lúc ấy bọn học sinh chúng tôi phải vội vàng dừng xe đạp lại và nép vào lề đường cho chiếc xe đó lao vút qua. Người ta bảo với tôi rằng, nếu xe Hồng thập tự xổ hai cờ, nó còn chạy nhanh hơn nữa. Ngày nay, trong đời sống đô thị, tôi vẫn còn nghe tiếng còi hụ đó, và thấy bóng dáng của chiếc xe đó.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NHỮNG BIỂU HIỆU CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ
Lúa mì biểu hiệu người tín hữu,
Lớn lên trong ruộng với cỏ lùng,
Chúa thu hoạch vào lúc tối chung,
Tách rơm rạ, đem vào kho lúa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NHỮNG BIỂU HIỆU CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Biểu hiệu, tiêu biểu của Đức Linh,
Nói lên nhiều ý nghĩa thuộc linh,
Cả thân vị, công tác Linh Chúa,
Được giãi bày rõ trong Thánh Kinh.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, November 6, 2013

Đồng tính luyến ái
Căn bệnh thời đại là si-đa và Aids là căn bệnh nan y, có thể đưa đến sự tiêu diệt nhân loại. Tổ chức y tế thế giới WHO tuyên bố rằng nguyên nhân dẫn đến bệnh si-đa là đồng tính luyến ái của loài nguời.
Cũng theo báo cáo khoa học của tổ chức WHO trong Liên hợp quốc, khoảng 3% dân số toàn cầu có thiên hướng đồng tính. Nếu áp dụng tỉ lệ nầy cho dân Việt Nam, có dân số 90 triệu ( theo thống kê ngày 1-11-2013) thì cả nước có chừng trên 2 triệu rưỡi người đồng tính. Điều nầy là hiện thực trong xã hội Việt Nam hiện nay. Chính tôi chứng kiến nhiều cặp người nữ, là thân nhân của tôi, sống chung với nhau như vợ chồng, mà không cần đăng ký kết hôn đồng tính. Trào lưu nầy đang xảy ra khá nhiều với các phụ nữ độc thân tại các đô thị, trên 40 tuổi, quá tuổi lập gia đình, nên họ tìm cách sống chung với nhau để nương dựa nhau.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Những Ai Giày Đạp Con Đức Chúa Trời?
       Hê-bơ-rơ 10:25-31 cũng là một phân đoạn rất khó hiểu trong thơ Hê- bơ
       rơ.
      Những tín đồ không tin sự cứu rỗi là chắc chắn thường vin vào khúc
      Kinh thánh nầy.  Cố ý phạm tội là gì? Trong bài ngắn ngủi sau đây tôi cố
      gắng giải bày:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...